ادوات پایش و مانیتورینگ خوردگی

تصویر اکسس فیتینگ دو اینچ

اتصالات دسترسی دو اینچ

اکسس فیتینگ دو اینچ امکان قرار دادن و خارج کردن تمامی ادوات پایش خوردگی مانند کوپن و پراب های ER، هیدروژنی، بیولوژیکی، سایش و همچنین ادوات تزریق و نمونه برداری ...

اشکال پراب خوردگی

پراب خوردگی

یکی از سریع ترین ابزارهای پایش خوردگی و تعیین نرخ خوردگی داخلی لوله ها و مخازن پراب خوردگی مقاومت الکتریکی می باشد. این نوع پروب ها نرخ خوردگی را بر اساس تغییرات مقاومت ...

اشکال کوپن خوردگی

کروژن کوپن

کوپن خوردگی یکی از ابزارهای اندازه گیری و پایش خوردگی داخل لوله هاست که در اشکال مختلفی تولید می شود. محصولات تولیدی این شرکت در اشکال نـواری و دیسکی با متریال های ...

تصویر ترانسمیتر خوردگی

ترانسمیتر خوردگی

ترانسمیتر پروب مقاومتی، جریان الکتریکی را با دقت بسیار بالا به پراب تزریق و سپس مقدار ولتاژ را اندازه گیری و با استفاده از رابطه V=IR مقدار مقاومت الکتریکی المان خورده شده ...

رتریور و سرویس ولو

رتریور و سرویس ولو

جهت تعویض کوپن و پروب به‌صورت ایمن در خطوط لوله یا مخازن پرفشار (در حین بهره برداری) از رتریور و سرویس ولو استفاده می گردد. با توجه به اینکه عملیات خارج کردن و نصب ...

تصویر و اشکال کوپن هولدر

کوپن هولدر

جهت مانت کردن انواع کوپن خوردگی در داخل لوله و اتصال آن به Solid plug نیاز به نگهدارنده کوپن یا هولدر می باشد. انواع هولدر بر اساس شکل کوپن در چهار نوع نگهدارنده ...

مشتریان ما

Client
Client
Client
Client
Client
Client