1- بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران:

زمان: 03 تا 06 بهمن ماه سال 1399

محل: تهران، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شماره سالن و غرفه: سالن 38B غرفه 690

2- یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان:

زمان: 22 تا 25 آذرماه سال 1398

محل: اهواز، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان

شماره غرفه: M5